Bemoedigende teksten

Mijn plan met julie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. jer 29:11


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iemand geeft om mij:

vanmorgen zocht ik God in mijn gebed;
in alle rust kon ik de dag met Hem beginnen, samen met Hem op weg gaan.
Rond de middag riep ik Hem aan met een hart vol zorgen en weer voelde ik Zijn stille aanwezigheid en wist ik: Hij geeft om mij!!!!
bij zonsondergang zocht ik God opnieuw.
Ik wist dat Hij verlangde naar contact met mij.
voordat ik ging slapen, knielde ik neer in gebed en ik voelde weer Zijn vriendelijke nabijheid.
Er is iemand die om mij geeft.!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw’ (Matth. 28:20).
‘En roept Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult mij eren’ (Ps. 50:15).
‘[De] Heer is mij een Helper en ik zal niet vrezen; wat zal een mens mijn doen?’ (Hebr. 13:6).
‘Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning heeft’ (Hebr. 10:35).
‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petr. 5:7).